Programista PHP

Poszukiwany

programista aplikacji www ?

zapraszam do mojego portfolio !

Bartosz Hornik - programista php


Programista aplikacji WWW

Zadania jakie stawia przede mną Urząd Miasta Częstochowy

Prawie od półtora roku pracuję w Urzędzie Miasta Częstochowy w projektach europejskich. Jest to praca na pół etatu tak więc nie pochłania całego mojego czasu. Takie rozwiązanie pozwala mi być mocno kreatywnym również poza Urzędem. Na początku przedstawię projekty przy których pracowałem oraz co należało do moich obowiązków.

Projekt SAKE

Wrzesień 2006 - lipiec 2007

Początkowo moim zadaniem było wywiązywanie Urzędu Miasta Częstochowy z obowiązków trial partnera konsorcjum pracującego nad projektem SAKE - Semantic-enabled Agile Knowledge-based eGovernment. Sake to projekt naukowo-badawczy współfinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju. Projektu wystartował 1. marca 2006 r. i prace nad nim potrwają 36 miesięcy. Urząd Miasta Częstochowy daje konsorcjum odpowiednie warunki aby testować oraz wdrożyć tworzony system SAKE.

Moim zadaniem w ramach projektu SAKE było identyfikowanie procesów jakie zachodzą w Urzędzie w wyniku pewnych, specyficznych zdarzeń oraz przełożenie ich na język algorytmiczny. Najczęściej był to UML. Jak łatwo się domyśleć, znalezienie schematów algorytmicznych w pracy urzędników, nie jest proste. Praca przy projekcie europejskim związana jest delegacjami zagranicznymi. Miałem również przyjemność uczestniczyć w review przed Komisją Europejską badającą postępy w pracach na projektem.

Projekt OneStopGov

Sierpień 2007 - do teraz

Kolejny okres w pracy w Urzędzie to projekt OneStopGov. Projekt ten znacznie bardziej odpowiada moim predyspozycją. Mimo, iż Częstochowa również i w tym projekcie pełni rolę trial partnera - projekt OneStopGov wymaga od nas znacznej wiedzy programistycznej, zasad bezpieczeństwa, administrowania systemami itd. Projekt wystartował 1. stycznia 2006 roku miał być trwać 30 miesięcy lecz na ostatnim review przed Komisją Europejską konsorcjum przedłużyło projekt o pół roku.

Projekt OneStopGov ma na celu stworzenie platformy na której jednym z końców znajduje się serwis WWW dający możliwość załatwiania swoich spraw w Urzędzie poprzez internet. Jedynie co interesant musi zrobić to pojawić się raz (OneStopGov) w urzędzię. Moim zadaniem jest stworzenie usług sieciowych dających dostęp do baz danych Urzędu. Jednym z elementów systemu jest broker usług sieciowych z którym to właśnie tworzone przeze mnie webserwisy mają się łączyć. Piszę "mają" bo prace wciąż trwają.

Do tworzenia sieci usług sieciowych wykorzystuję serwer aplikacji Tomcat oraz pakiet Axis - usługi oczywiście pisane są w Javie. Ponieważ niezgodnym z prawem było by udostępnienie baz danych z prawdziwymi danymi tworzę wrappery korzystając z bazy MySQL oraz MSSQL. Aktualnie szczególną uwagę poświęcam kwestii bezpieczeństwa - z punktu widzenia technicznego i prawnego. Kwestie podpisów elektronicznych i certyfikatów są "na tapecie".

Programista aplikacji intranetowych

Prace w "wolnej" chwili

W okresie tych kilkunastu miesięcy pracy przy projektach wielokrotnie znalazła sie chwila na programowanie innych, intranetowych aplikacji Urzędu Miasta Częstochowy. Jako programista PHP stworzyłem kilka aplikacji działających w intranecie - co za tym idzie nie jestem w stanie ich pokazać.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników do systemów informatycznych - aplikacja dzięki której możliwe jest zarządzanie uprawnieniami w rozbiciu o workflow jaki panuje w Urzędzie. Aplikacja potrafi wygenerować paczki ZIP składające się z plików XML zawierających historię nadawania uprawnień. Jest to bardzo ważna kwestia. Archiwa Państwowe wymagają archiwizowania takich dokumentów.

Portal wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - serwis internetowy umożliwiający zlecanie potrzeby na informację oraz odbieranie informacji między urzędami. Zlecanie polega na rejestrowaniu potrzeby otrzymania pewnych informacji. Jak widać nie jest to niestety proces automatyczny. Największym problemem do rozwiązania są kwesie prawne dostępu do danych. Dane, które otrzymuje Urząd Miasta Częstochowy, są odpowiednio zapisywane i dostarczane poprzez usługi sieciowe w celu wykorzystania ich w platformie OneStopGov. Prace nad projektem wciąż trwają.

Rejestracja zwierząt egzotycznych - aplikacja www oparta na bazie danych umożliwiająca rejestrację zwierząt egzotycznych oraz wystawiania zaświadczeń - automatyczne generowanie dokumentów PDF.

Zwrot akcyzy za paliwo do celów gospodarczych - kolejna aplikacja www wykonana w PHP oraz przy użyciu Smarty i wykorzystująca bazę danych MySQL. Umożliwia generowanie decyzji odnoście zwrotu akcyzy za paliwo.

Ankiety - ankiety Urzędu Miasta Częstochowy odnośnie zadowolenia z obsługi przez urzędników oraz ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Linki do ankiet znajdziesz na samym dole tej podstrony: programista php.

Aplikacja wspomagająca obsługę delegacji pracowników Urzędu - aplikacja www działająca w intranecie pozwalająca na obsługę delegacji pracowników. W urzedzie tak wielkim jak Urząd Miasta Częstochowy (ponad 700 osób) istotną informacją jest czy dany pracownik jest dziś osiągalny czy wyjechał w delegację.

Aplikacja do gromadzenie informacji na temat dokumentów związanych z ochroną środowiska - aplikacja dostępna pod adresem: http://srodowisko.czestochowa.um.gov.pl/. Aplikacja z pełnym systemem zarządzania treścią.

Wizualizacja 3D pomieszczeń i obiektów w Urzędzie Miasta Częstochowy - duży program wykonany w języku C++ korzystający z bibliotek OpenGL. Program wspomaga zarządzanie informacją w Urzędzie dzięki wizualnemu przedstawieniu różnych obiektów np. komputerów z podziałem na Wydziały Urzędu.

programista aplikacji programista www programista php aplikacji aplikacje 3d aplikacje www programista c++ wyszukowanie obiektów 3d